Mobile Button

2018 / 01 / 28

WT | Wearable Technologies Conference 2018 EUROPE 福寶科技將在慕尼黑國際會議中心發表演說,期待與您相見!

WT | Wearable Technologies Conference 2018 EUROPE 福寶科技將在慕尼黑國際會議中心發表演說,期待與您相見!

 

福寶科技很榮幸受邀參與在德國慕尼黑舉辦的穿戴式裝置科技論壇並發表演說。福寶科技業務處協理黃婷蘭(Huang, Tin-lan) 
將在2018年1月31號星期三以 "輪椅使用者的外骨骼機器人及其在運動中的應用" 為題演說,期待您一同與會。

議程連結: www.wearable-technologies.com/events/wt-wearable-technologies-conference-2018-europe

/ 回列表頁 /
F
R
E
E
B
I
O
N
I
C
S